לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

קיצורי מקשי מקלדת לתוכנת הגדלה ZoomText 11

ZoomText 11

לשימוש במקש Caps Lock לחץ מהר פעמיים.

פקודות של תצוגה צירוף מקשי זומטקסט
שחזר תפריט שליטה Caps Lock + Control + U
מזער תפריט שליטה Escape
הגדל תצוגה Caps Lock + up arrow
הקטן תצוגה Caps Lock + down arrow
* שימוש בגלגלת העכבר Caps Lock + Shift + mouse wheel
הפעל / בטל זמנית את ההגדלה Caps Lock + Control + Enter
עבור להגדלה ×1 Caps Lock + Enter
הפעל / בטל מאתר הגדלה Caps Lock + O
שינוי מראה גופן Caps Lock + X
שיפור סמן עכבר Caps Lock + P
שיפור סמן עריכה Caps Lock + R
שיפור צבעים Caps Lock + C
שינוי חלונות הגדלה Caps Lock + Z

למחזיקי רישיון בגרסת הקראה בשפות לטיניות בלבד

ZoomText 11

פקודות של הקראה צירוף מקשי זום-טקסט
הפעל / בטל דיבור Caps Lock + Alt + Enter
הגבר קצב הקראה Caps Lock + Alt + up arrow
הקטן קצב הקראה Caps Lock + Alt + down arrow
הפעל / בטל הקראת העכבר Caps Lock + Alt + M
הקרא Caps Lock + Alt + S
פתח App Reader Caps Lock + Alt + A
פתח App Reader מנקודה מוגדרת Caps Lock + Alt + left mouse button
עצור / המשך App Reader Enter
יציאה מ App Reader Escape
עצור שטף דיבור Control
© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ