לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

קיצורי מקשים ממקלדת לתוכנת הגדלה זומטקסט 11

ZoomText 11
  1. לשוניות זומטקסט, הגדלה, הקראה, כלים
  2. כלי חלון הגדלה
  3. כלי שיפור תצוגה
  4. ניווט

לשימוש במקש Caps Lock לחץ מהר פעמיים.

Numpad מתייחס לקבוצת מקשי הספרות בצד ימין במקלדת.

פקודות של תצוגה צירוף מקשי זומטקסט
שחזר תפריט שליטה Caps Lock + Control + U
מזער תפריט שליטה Escape
הגדל תצוגה Caps Lock + up arrow
הקטן תצוגה Caps Lock + down arrow
* שימוש בגלגלת העכבר Caps Lock + Shift + mouse wheel
הפעל / בטל זמנית את ההגדלה Caps Lock + Control + Enter
עבור להגדלה ×1 Caps Lock + Enter
הפעל / בטל מאתר הגדלה Caps Lock + O
שינוי מראה גופן Caps Lock + X
שיפור סמן עכבר Caps Lock + P
שיפור סמן עריכה Caps Lock + R
שיפור צבעים Caps Lock + C
שינוי חלונות הגדלה Caps Lock + Z

למחזיקי רישיון גרסת הקראה בשפות לטיניות בלבד

ZoomText 11
  1. דיבור
  2. הגדרות דיבור
  3. כלי ההקראה
פקודות של הקראה צירוף מקשי זום-טקסט
הפעל / בטל דיבור Caps Lock + Alt + Enter
הגבר קצב הקראה Caps Lock + Alt + up arrow
הקטן קצב הקראה Caps Lock + Alt + down arrow
הפעל / בטל הקראת העכבר Caps Lock + Alt + M
הקרא Caps Lock + Alt + S
פתח App Reader Caps Lock + Alt + A
פתח App Reader מנקודה מוגדרת Caps Lock + Alt + left mouse button
עצור / המשך App Reader Enter
יציאה מ App Reader Escape
עצור שטף דיבור Control
© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ