לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

עזרה מרחוק

לפני הפעלת התוכנה לשליטה מרחוק, אנא קרא את סעיף תנאי התמיכה בשליטה מרחוק בהמשך.
בחר בתוכנת השליטה מרחוק לפי בקשת טכנאי לטס-טוק.

תוכנות שליטה ללא התקנה קבועה

שליטה מרחוק Team Viewer


שליטה מרחוק Ammy Admin


שליטה מרחוק Any Desk


תוכנת שליטה Team Viewer להתקנה קבועה

תנאי התמיכה בשליטה מרחוק

התמיכה מרחוק היא על פי שיקול דעת של טכנאי לטס-טוק והתנאי לתמיכה מחייב חיבור של אינטרנט יציב.
ניסיונות ההתחברות למחשב הלקוח יוגבלו לשלוש ניסיונות ובמידה ויופיעו ניתוקים תכופים או תקשורת איטית, תופסק התמיכה עד למועד בו התקשורת תשופָּּר. 
המשתמש אינו מחוייב בהתקנה קבועה של תוכנת השליטה על מחשבו, ניתן להוריד את השירות המתאים ולהפעילו ללא התקנה.
למתקיני הגרסה הקבועה, נכון לתאריך 04.05.17  אנו עובדים עם TeamViewer11, גרסה יותר חדשה לא תתאים להתחברות.
במידה ומחשב הלקוח נמצא בתחום שנת אחריות, התמיכה תעשה בטלפון ואוֹ בשליטה מרחוק (במידה ומתאפשר) על מנת לברר את אופי התקלה, ויטופל בהתאם.
התמיכה מרחוק לפתרון תקלות ללקוחות שאינם בתחום האחריות לא תארך יותר מ 15 דקות, למעט שִדרוגים או התקנות יזומות על ידי החברה. תקלות האורכות יותר מהזמן הנקוב בסעיף זה ידרשו בתשלום.
לתשומת לב הלקוחות, האחריות על מחשב שסופק על ידי לטס-טוק אינו חל על תקלות תוכנה ואו תקלות של מערכת ההפעלה כתוצאה מתפעול לא תקין או כתוצאה מנזק שנוצר על ידי וירוסים ודומיהם.
© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ