לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

VFO יצאה עם גרסה חדשה JAWS 2018

הגרסה החדשה של תוכנת קורא מסך JAWS, נקראת JAWS 2018 ובצעו בה שיפורים משמעותיים במיוחד באשף ההתקנה.
אשף ההתקנה כולל 3 חלונות והתוכנה מותקנת במחשבך, גרסה זו הינה גרסה משופרת ותומכת בחלונות 10 החדש 1709 ובדפדפן EDGE,
קרא עוד בדף המוצר.
© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ