לחץ Alt + 1 כדי לעבור לתפריט הקטגוריות של מדור זה.

הופצו עדכוני דצמבר עבור JAWS, ZoomText ו-Fusion 2019

עדכוני דצמבר עבור JAWS, ZoomText, ו-Fusion 2019 מופצים כעת וכוללים תיקוני שגיאות ושיפורים.
להלן כמה שינויים בולטים:

  • אפשרות חדשה לקריאת מלל בדפי אינטרנט באמצעות הצבעה עם העכבר בלבד, ללא לחיצה בעת עבודה עם Fusion או עם JAWS ו-ZoomText יחדיו.
  • תיקונים לעקיבה של ZoomText בעורכי מלל שונים.

לקריאת רשימת שינויים מלאה ב-JAWS
לעמוד הורדת JAWS
לעמוד הורדת Fusion
לעמוד הורדת ZoomText

© כל הזכויות שמורות לחברת לטס טוק בע"מ